การใส่สายระบายน้ำดี


การใส่ท่อระบายน้ำดีผ่านผิวหนังทำในผู้ป่วยที่มีท่อน้ำดีอุดตัน เช่นจากมะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งตับอ่อน ท่อน้ำดีตีบจากการอักเสบเรื้อรัง หรือท่อน้ำดีตีบหลังจากการผ่าตัด 
แพทย์จะทำการตรวจด้วยอุลตร้าซาวนด์เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสม หลังจากนั้นจะแทงเข็มเข้าไปในท่อน้ำดี และใส่สายในที่สุด หลังทำเสร็จผู้ป่วยจะมีสายขนาดเล็กที่หน้าท้องต่อลงถุง และต้องดูแล ทำความสะอาดแผลและเทน้ำดีทิ้งเป็นประจำ

หลังจากนั้น ในผู้ป่วยบางรายที่เหมาะสม แพทย์จะพิจารณาใส่ท่อลวดค้ำยัน เพื่อให้น้ำดีผ่านได้และเอาสายออกได้ในที่สุด